Aanmelden en annuleren

De Initiatiefgroep ontvangt bij voorkeur zo vroeg mogelijk aanmeldingen en betalingen. Bij annulering tot 2 weken voor de startdatum van een bijeenkomst ontvangt een  deelnemer  de helft van de kosten terug. Vanaf  2 weken voor de startdatum  zal er geen teruggave van de kosten  van deelname  meer mogelijk zijn.
Met deze regeling willen de leden van de Initiatiefgroep voorkomen dat zij persoonlijk belast worden met de financiële gevolgen van annulering. De Initiatiefgroep realiseert zich dat deze regeling het risico met zich mee kan brengen van last-minute aanmeldingen. Echter, de Initiatiefgroep gaat er vanuit dat het belang van onderzoek naar levenskrachten en vormkrachten en de behoefte aan scholing en verdieping dermate gedragen wordt, dat een ieder bereid zal zijn deze betrokkenheid om te zetten in een tijdige aanmelding en betaling. Immers door het vormen van een schaal met elkaar is de Initiatiefgroep in staat bijeenkomsten te organiseren. Om bijeenkomsten in 2016 en 2017 te kunnen realiseren, heeft de Initiatiefgroep bij OostRaven al reserveringen moeten vastleggen. Bij annulering zullen er door OostRaven annuleringskosten berekend worden. Het is dan ook van groot belang tijdig de aanmeldingen en betalingen te ontvangen.