Contact

Initiatiefgroep Onderzoek Levenskrachten en Vormkrachten:

Frans Romeijn, fromeijn@planet.nl, 06 4872 8505, begeleider oefengroepen
Auke van der Meij, aukevandermeij@antroposofie.nl, voorzitter
Anna Wiertsema, awiertsema@planet.nl, 06 3700 5078, secretariaat
Gineke de Graaf, groengraaf@gmail.com, 06 3658 1305, penningmeester
René Groenen, groengraaf@gmail.com, 06 2293 3247, lid
Nico Landsman, nlandsman@gmail.com, 06 4001 7191, webmaster